آرشیو ‘برنامه ها و مستندنگاریهای موسسه گنجینه هزار افسان’

گنبد کاووس در قالب جهانی

شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷

” گنبد کاووس در قالب جهانی “

اولین هم نشینی موسسه گنجینه هزار افسان و کافه تهرون در سال ١٣٩٧

بررسی پرونده ثبت جهانی گنبد کاووس در یونسکو با حضور کارشناسان و متخصصین ثبت این پرونده

شنبه ١٨ فروردین ، ساعت ۵ تا ٧ عصر

نشانی : خیابان ویلا کوچه خسرو پلاک ٣٩

حضور برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان

این نشستها در راستای برگزاری تورهای گشت میراث بر گزار می گردد که تورها به تدریج وبر اساس اولویت زمانی روی سایت و کانال تلگرام سفرهای کافه تهرون اطلاغ رسانی می شود. کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این تورها …

برنامه ها و نشست های فرهنگی موسسه گنجینه هزار افسان و کافه تهرون

شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶

یکشنبه ۱۳ اسفند : مراسم رونمایی از کتاب سنگلج دکتر ناصر تکمیل همایون / ۱۷ تا ۱۸:۳۰

با همکاری دفتر پژوهشهای فرهنگی و حضور دکتر ناصر تکمیل همایون

دوشنبه ۱۴ اسفند : نمایش دومین فیلم مستند از مجموعه تهران دوران معاصر / ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰

با حضور کارگردان حمید سهیلی و استاد سپهری

چهارشنبه ۱۶ اسفند : نشست ایران شناسی با عنوان ” ایران را چرا باید دوست داشت ؟!” / ۱۸ تا ۲۰:۰۰

به روایت باستانی پاریزی و خوانش وحید قاسمی

مراسم رونمایی از کتاب سنگلج

سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

با همکاری دفتر پژوهشهای فرهنگی و موسسه گنجینه هزار افسان برگزار می گردد :

مراسم رونمایی از کتاب سنگلج دکتر ناصر تکمیل همایون

یکشنبه ١٣ اسفند/ ساعت ١٧ تا ١٨:٣٠

نشانی : خیابان ویلا، کوچه خسرو ، پلاک ٣٩ ، طبقه دوم کافه تهرون

نمایش مستند تهران دوران معاصر

شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶

گنجینه هزار افسان و کافه تهرون برگزار می نماید :

مجموعه نشست ها و نمایش فیلم های مستند با موضوع تهران

فیلم اول ” تهران دوران معاصر ” به کارگر دانی حمید سهیلی

دوشنبه ۹ بهمن ساعت ۶ تا ۸عصر

اتاق هم نشینی های گنجینه هزار افسان و کافه تهرون

خیابان ویلا کوچه خسرو پلاک ۳۹

حضور برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان

تهران به روایت موزه ها

دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶

کارگاه برگزار شد …

موسسه هزار افسان و کافه تهرون برگزار می نماید :

حضور برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان …