قصه تورهای محله گردی و تهران گردی

حضور  اهالی شهر در محله های قدیمی همراه با شنیدن  قصه ها و خاطرات کوچه پس کوچه هایی که در آن قدم می زنند تاثیر شگرفی در ایجاد توجه ، تعلق خاطر و نگهداری ارزشهای فراوان این محله ها به همراه خواهد داشت.

اعتقاد به این موضوع و اشتیاق مخاطبان در سهیم شدنشان در تجربه ها و مشاهدات عینی سایت گردشگری کافه تهرون ، منجر به ایده پردازی طراحی و برگزاری تورهای محله گردی و تهران گردی از سال ۱۳۸۸ به شیوه قدم زدن و روایتگری شد .

دسته بندی تور ها

- پرسه زنی در حوالی …

- تهران به روایت …

- کاخ گردی …

- تهران گردی …

- موضوعی …

- ری باستان / شمیرانات / اطراف تهران …

اطلاع رسانی تورهای محله گردی و تهران گردی :

تقویم زمانی سفرهای کافه تهرون : برنامه تورها

کانال تلگرام به آدرس    cafetehroontours@ / کانال تلگرام