بازگشت به صفحه نخست

کتابشناسی تهران - تاریخچه سلختمانهای ارگ سلطنتی تهران و راهنمای کاخ گلستان

سلسله انتشارات انجمن آثار ملی ، شماره ٧٨

تاریخچه ساختمانهای ارگ سلطنتی تهران

و راهنمای کاخ گلستان

نوشته : یحیی ذکاء

چاپخانه وزارت فرهنگ / چاپ اول ١٣۴٩ ، تیراژ دو هزار نسخه

فهرست مطالب:

بخش یکم:

۱- مختصری از تاریخچه تهران قدیم

بخش دوم:

۱- ارگ سلطنتی تهران

۲- میدان ارگ

۳- ایوان تخت مرمر

۴- خلوت کریمخانی

۵- اطاق موزه یا تالار سلام

۶- تخت خورشید معروف بهتخت طاووس

۷- تخت نادری

۸- صندلی طلای مرصع محمدشاهی

۹- مراسم تاجگذاری اعلیحضرت رضاشاه پهلوی در کاخ گلستان

۱۰- آیین تاجگذاری اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح درکاخ گلستان

۱۱- تالار آینه یاتالار گلستان جدید

۱۲- تالار عاج

۱۳- تالار برلیان

۱۴- نارنجستان

۱۵- اندرون یا عمارت فرح آباد

۱۶- عمارت خروجی (موزه قدیمتالار گلستانصندوقخانه)

۱۷- شمسالعماره

۱۸- عمارت بادگیر

۱۹- تالار الماس

۲۰- تکیه دولت

۲۱- کاخ ابیض

۲۲- عمارت گالری

۲۳- باغچه گلستان

بخش سوم:

​​الف: کوچه ها و خیابانهای داخل ارگ

۱- کوچه نایب السلطنه (داور)

۲- کوچه درب اندرون

۳- خیابان باب همایون (الماسیه)

ب: خیابانهای اطراف ارگ

۱- خیابان ناصریه (ناصر خسرو)

۲- خیابان جباخانه (بوذرجمهری)

۳- خیابان جلیل آباد (خیام)

۴- میدان توپخانه (میدان سپه) و خیابان مریضخانه (خیابان سپه)

فهرستها

ارسال نظر

 
نام:
ایمیل (نمایش داده نخواهد شد):
وب سایت:


برای جلوگیری از فرستادن هرزنامه،‌کاراکتر های روبرو را در زیر وارد نمایید در صورت ناخوانا بودن اینجا را کلیک کنید
Click to hear an audio file of the anti-spam word