بازگشت به صفحه نخست

کتابشناسی تهران - تهران در تصویر ، جلد اول

تهران در تصویر / جلد اول

پژوهش یحیی ذکاء و محمد حسن سمسار

عکاسی علی خادم

انتشارات سروش / چاپ اول ١٣۶٩

بنابر یک ضرب المثل چینی که می گوید :

یک تصویر گویاتر از هزار واژه استخوانندگان ارجمند ، خود می توانند به چشم ببینند که شهر تهران در طول نزدیک به دو سده چه راهی را پیموده و چه دگرگونیهایی در آن پدید آمده است .

فهرست مطالب :

 • پیشگفتار
 • تاریخچه تهران
 • نقشه های تهران
 • دورنماهایی از تهران
 • دروازه ها و کوچه ها
 • میدان ارگ
 • بناهای دوره کریم خانی
 • ایوان تخت مرمر
 • تخت مرمر
 • باغ گلستان
 • عمارت خروجی
 • تخت طاووس
 • قصر قاجار
 • باغ و عمارت لاله زار
 • نگارستان
 • مسجد سلطانی
 • خانه وزیر مختار فرانسه
 • دارالفنون
 • سبزه میدان
 • دوشان تپه
 • قصر فیروزه
 • نظامیه
 • سلطنت آباد
 • باغ فردوس
 • میدان اسبدوانی
 • عمارت بادگیر
 • میدان مشق
 • شمس العماره
 • چند منظره از چند گوشه تهران
 • مناظری از شمیران
 • مناظری از اطراف تهران

ارسال نظر

 
نام:
ایمیل (نمایش داده نخواهد شد):
وب سایت:


برای جلوگیری از فرستادن هرزنامه،‌کاراکتر های روبرو را در زیر وارد نمایید در صورت ناخوانا بودن اینجا را کلیک کنید
Click to hear an audio file of the anti-spam word