بازگشت به صفحه نخست

کتابشناسی تهران - معماری کریم طاهرزاده بهزاد

معماری کریم طاهرزاده بهزاد

بیژن شافعی، سهراب سروشیانی، ویکتور دانیل

مجموعه معماری دوران تحول در ایران

انتشارات دید / چاپ اول ١٣٨۴

اندیشه ایجاد گروه

اندیشه ایجاد گروه تحقیقاتیمعماری دوران تحولدر سال ١٣۶١ شکل گرفت و یک سال بعد در محفلی دانشجویی و با عضویت پنج داوطلب به تحقق پیوست.

شناخت تاریخ معماری معاصر و معرفی نمونه آثار آن و نیز معماران شاخص این دوره ، انگیزه اولیه شکل گیری این گروه تحقیقاتی بود.

معماری دوران تحولبه دوره ای از معماری سرزمین ایران توجه دارد که تحول ، یکی از مشخصه های مستمر آن است.

از دیدگاه تاریخی ، این دوره از اواسط دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شروع شده و تا کنون ادامه دارد.

در این دوره ، تحول با مشخصه های متغیری همراه است.

بناهای متعددی توسط معماران ایرانی و خارجی ساخته شده اند که متاثر از تغییر در زمینه های مختلف هستند و ضرورت تقسیم بندی دوره های تاریخی را ایجاب می کنند.

بر اساس این تقسیم بندی ، ارائه نتایج تحقیق در قدم اول شامل معرفی معماران منفرد و آثار معماری آن هاست.

با معرفی معماران هر دوره ، در قدم بعدی امکان معرفی دوره های تاریخی و نهایتا کلیت معماری دوران تحول فراهم می شود.

به این ترتیب نتایج تحقیق در سه سطح قابل ارائه است.

الف_ ” معماران و آثار معماران، شامل : معماری معماران ، آثار و روش ها.

ب_ ” دوره تاریخی، شامل : معرفی دوره و زمینه های متعلق به آن ، نمونه آثار معماری و معماران ، سبک ها و گرایش ها .

ج_ ” معماری دوران تحول، شامل : تاریخ تحلیلی معماری دوران تحول ، تحولات زمینه ها ، دسته بندی سبک ها و گرایش ها.

گروه معماری دوران تحول ، با نام کریم طاهرزاده بهزاد هنگامی مواجه شد که در سال ١٣۶٧ در ادامه مسیر شناخت معماری معاصر ایران ، در حال پژوهش درباره بناهای ایستگاه های راه آهن بود ، و از این طریق با فعالیت های معماری و پیشینه همکاری طاهرزاده با کاظم زاده ایرانشهر در برلین ، آشنا شد.

زندگینامه

کریم طاهرزاده بهزاد از مشروطه خواهان تبریز بود و در راه آزادی مبارزه کرد. او پس از شهادت آزادیخواهان مشروطه و آشفته شدن اوضاع تبریز ، در سال ١٢٨۶( ١٩٠٨ میلادی ) مجبور به ترک وطن شد. طاهرزاده بهزاد به استانبول رفت و به مدت ١٨ سال از وطن خود دور بود. او در استانبول در دانشکده هنرهای زیبا به تحصیل پرداخت. سپس در سال ١٢٩٧( ١٩١٨ میلادی ) به برلین رفت و در آکادمی معماری برلین پذیرفته شد. او در برلین با روشنفکران مهاجر ایرانی در چاپ روزنامه ایرانشهر و مجله کاوه همکاری داشت.

تالیف کتابسرآمدان هنرکه در سال ١٣٠٢ ( ١٩٢٣میلادی ) در حوزه هنر و معماری ایران با دیدگاهی تحقیقی نگاشته شد ، ثمره این همکاری است .

در سال ١٣٠۵ ( ١٩٢۶ میلادی ) با وجود اینکه در دوره دکترای مدرسه عالی تکنیک برلین پذیرفته شده بود ، به ایران بازگشت و به فعالیت حرفه ای معماری در شهرهای مختلف پرداخت.

بناهای دوره میانی ( از مشهد تا تهران ) :

- نمای شمالی مجلس شورای ملی

- دانشگاه جنگ

بناهای دوره دوم :

- هنرستان راه آهن تهران

- بنای امور اداری راه آهن تهران

- بنای اداره پاسبانی راه آهن

ارسال نظر

 
نام:
ایمیل (نمایش داده نخواهد شد):
وب سایت:


برای جلوگیری از فرستادن هرزنامه،‌کاراکتر های روبرو را در زیر وارد نمایید در صورت ناخوانا بودن اینجا را کلیک کنید
Click to hear an audio file of the anti-spam word