بازگشت به صفحه نخست

خوانش قصه های خیابان ویلا

شاید شما بگویید شرح حال ، سرگذشت و یا هر اسمی دیگر …

ما می گوییم قصه و معتقدیم نه تنها آدم ها بلکه تمام اجزا و عناصر فضاهای شهری نیز قصه ها و خاطرات خود را دارند.

گردآوری قصه ها را از خیابان ویلا شروع کرده ایم که دیگران نیز با جمع آوری قصه های محدوده خود ، زنجیر وار به تکمیل قصه های شهر کمک کنند.

تحلیل جنبه های گوناگونش را به اهلش واگذار کرده و با عشق و علاقه فراوان ، تمرکز خود را روی خوانش قصه ها گذاشته ایم .

فرایند کلی استخراج ، نگارش ، مستندنگاری و نمایش عمومی قصه ها در قالب مدیاهای مختلف را خوانش قصه ها نامیده ایم .

این فرایند در قالب یک کارگروهی منسجم و هدفمند بر اساس مطالعات میدانی و مصاحبه های مختلف صورت می گردد و حقوق مادی و معنوی آن متعلق به موسسه گنجینه هزار افسان و کافه تهرون می باشد.

دیکته ای نوشته ایم که با همراهی و همدلی اهالی شهر ، اشتباهاتش تصحیح و با مشارکت گروهی به تعداد قصه ها و خاطرات آن اضافه خواهد شد.

موسس گنجینه هزار افسان و کافه تهرون ، علیرضا عالم نژاد

ارسال نظر

 
نام:
ایمیل (نمایش داده نخواهد شد):
وب سایت:


برای جلوگیری از فرستادن هرزنامه،‌کاراکتر های روبرو را در زیر وارد نمایید در صورت ناخوانا بودن اینجا را کلیک کنید
Click to hear an audio file of the anti-spam word