آرشیو ‘تقویم سفرهای کافه تهرون - بهار 98’

تقویم سفرهای کافه تهرون - بهار ۹۸

سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

برنامه سفر و شیوه نام نویسی به زودی اعلام می گردد

سمرقند و بخارا آماده نام نویسی

بسطام و خرقان - ۲۲ و ۲۳ فروردین  ظرفیت تکمیل

تجربه شهری قزوین - ۳۰ فروردین      نام نویسی

تجربه شهری بروجرد - ۵ و ۶ اردیبهشت

تجربه فرهنگ قاسم آبادی - ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت  ظرفیت تکمیل

کافه نشینی در ایروان - ۲۵ تا ۲۹ اردیبهشت      نام نویسی

سمرقند و بخارا و خیوه - ۶ تا ۱۷ خرداد   نام نویسی

تجربه شهری کاشان و برزک - ۲۳ و ۲۴ خرداد

تجربه شهری اصفهان - ۳۰ و ۳۱ خرداد