آرشیو ‘كتابشناسي تهران’

کتابشناسی تهران - کتاب تهران ، جلد سوم

یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷

کتاب تهران ، جلد سوم

گردآورنده : سیما کوبان

انتشارات روشنگران / چاپ اول ١٣٧٢

کتاب تهران مجموعه ای است از مقالات پژوهشی ، ادبی و خاطرات کسانی درباره این شهر که در زمینه کار خود نامهای آشنایی هستند.

فهرست مطالب :

سخنی با خواننده

تهران قدیم

 • روزنامه شرف

تهران شناسی

 • غرب خیابان لاله زار / عبدالله انوار
 • موقوفه فاضل عراقی / سیما کوبان

فراغت و فضای سبز

 • پارکهای این کج آیین قرن / محمدرضا اصلانی

جمعیت شناسی

 • کندی رشد جمعیت پایتخت، پایان یک کابوس / اعظم خاتم

تهران و تهرانیها

 • تصویر سه میدان تهران / سهیلا بسکی
 • من بچه تهرانم / عبدالرحمن صدریه
 • یک روز از منزل تا منزل / حسین نیر
 • حمله مان از باد… / سیمین بهبهانی
 • مکان / خسرو حمزوی
 • نامه ای از آقایپالاسبه خانمریتس
 • لهجه تهرونی

شعر

 • بنیاد تهران / م. ع. سپانلو
 • تهران در برف / م. ح. کوهستانی
 • در یوم شب / پ. مهریز
 • آری توان … / پ. مهریز

عکاسی

 • رواقهای قدیم تهران / عزیز ساعتی
 • تهران در دامنه البرز / عطا امیدوار
 • عکسهای مقالات : غرب خیابان لاله زار و موقوفه فاضل عراقی / سیما کوبان

کتاب

 • نقوش سردر خانه های تهران قدیم / ناصر تکمیل همایون
 • جغرافیای تاریخی شمیران / سیما کوبان
 • شهرهای ایران / سیما کوبان

کتابشناسی تهران - کتاب تهران ، جلد دوم

شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

کتاب تهران ، جلد دوم

گردآورنده : سیما کوبان

انتشارات روشنگران / چاپ اول ١٣٧١

کتاب تهران مجموعه ای است از مقالات پژوهشی ، ادبی و خاطرات کسانی درباره این شهر که در زمینه کار خود نامهای آشنایی هستند.

فهرست مطالب :

ملاحظاتی درباره تهران

 • تهران در مرآت البلدان / اعتماد السلطنه
 • طهران / محمد علی جمالزاده
 • طهران / محمد قزوینی
 • یادی از طهران در قلتشن دیوان و بقیه قضایا … / محمد علی جمالزاده

تاریخ اخیر

 • امیر کبیر و تهران / فریدون آدمیت
 • مدرسه ی علوم سیاسی / چنگیز پهلوان

جمعیت شناسی

 • باروری زنان در تهران / حبیب الله زنجانی

فراغت و فضای سبز شهری

 • باغها و پارکهای تهران / حسنعلی لقایی

سینما

 • مفهوم فضا - تهران در آثار بهرام بیضایی / میهن بهرامی
 • از طهران تا تهران - گفتگو با / نفیسه ریاحی

عکاسی

 • بچه های شهر ما / کامران جبرئیلی

تهران ، پرنده ها و رویاهایش

 • چون چندش آور بود درباره اش هیچ نگفتم / عبدالرحمن صدریه
 • رؤیای بیدار / رضا براهنی

شعر

 • انگار خواب نیز همان خواب نیست / رضا براهنی
 • در میهن اندوه / جواد مجابی
 • اشراق / م. ع. سپانلو
 • در کوچه های بن بست / پرویز مهریز
 • در لحظه های عبور / فرهاد عابدینی
 • شهر شطرنجی / منوچهر کوهن
 • خواب زده / نازنین شهیدی

داستان

 • مسافرخانه زابلی / خسرو حمزوی

تهران امروز

 • خیابان منوچهری / سهیلا بسکی
 • نامها مقدسند / محمد علی سپانلو
 • حیف چشم ، حیف پول / سیما کوبان
 • شهر ما خانه ما ، شهردار صاحبخانه ما / کامران عدل

کتاب

 • نقد و بررسیتهران ” / سوسن سرخوش
 • تهران پایتخت دویست ساله

کتابشناسی تهران - تاریخچه سلختمانهای ارگ سلطنتی تهران و راهنمای کاخ گلستان

جمعه ۷ دی ۱۳۹۷

سلسله انتشارات انجمن آثار ملی ، شماره ٧٨

تاریخچه ساختمانهای ارگ سلطنتی تهران

و راهنمای کاخ گلستان

نوشته : یحیی ذکاء

چاپخانه وزارت فرهنگ / چاپ اول ١٣۴٩ ، تیراژ دو هزار نسخه

فهرست مطالب:

بخش یکم:

۱- مختصری از تاریخچه تهران قدیم

بخش دوم:

۱- ارگ سلطنتی تهران

۲- میدان ارگ

۳- ایوان تخت مرمر

۴- خلوت کریمخانی

۵- اطاق موزه یا تالار سلام

۶- تخت خورشید معروف بهتخت طاووس

۷- تخت نادری

۸- صندلی طلای مرصع محمدشاهی

۹- مراسم تاجگذاری اعلیحضرت رضاشاه پهلوی در کاخ گلستان

۱۰- آیین تاجگذاری اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح درکاخ گلستان

۱۱- تالار آینه یاتالار گلستان جدید

۱۲- تالار عاج

۱۳- تالار برلیان

۱۴- نارنجستان

۱۵- اندرون یا عمارت فرح آباد

۱۶- عمارت خروجی (موزه قدیمتالار گلستانصندوقخانه)

۱۷- شمسالعماره

۱۸- عمارت بادگیر

۱۹- تالار الماس

۲۰- تکیه دولت

۲۱- کاخ ابیض

۲۲- عمارت گالری

۲۳- باغچه گلستان

بخش سوم:

​​الف: کوچه ها و خیابانهای داخل ارگ

۱- کوچه نایب السلطنه (داور)

۲- کوچه درب اندرون

۳- خیابان باب همایون (الماسیه)

ب: خیابانهای اطراف ارگ

۱- خیابان ناصریه (ناصر خسرو)

۲- خیابان جباخانه (بوذرجمهری)

۳- خیابان جلیل آباد (خیام)

۴- میدان توپخانه (میدان سپه) و خیابان مریضخانه (خیابان سپه)

فهرستها

کتابشناسی تهران - کتاب تهران ، جلد اول

جمعه ۷ دی ۱۳۹۷

کتاب تهران ، جلد اول

گردآورنده : سیما کوبان

انتشارات روشنگران / چاپ اول ١٣٧٠

کتاب تهران مجموعه ای است از مقالات پژوهشی ، ادبی و خاطرات کسانی درباره این شهر که در زمینه کار خود نامهای آشنایی هستند.

فهرست مطالب :

سخنی با خواننده

خاطرات

 • تا غروبی دیگر / سیمین بهبهانی
 • چند خاطره از زندگی با دوربین عکاسی / علی خادم
 • تهران شهر بی دفاع / محمد رضا اصلانی

تهران شناسی

 • باغ سردار / عبدالله انوار

معماری

 • کهن آرایی امروز و نوگرایی دیروز در معماری تهران و ایران / علی اکبر صارمی
 • سه معمار ایرانی / بهروز پاکدامن

شهرنشینی

 • یادداشتهایی پراکنده برای شهر تهران / سیاوش تیموری
 • تهران را دریابیم / سیما کوبان
 • تهران قربانی ناهمگونی فرهنگها / ناهید موسوی

عکاسی

 • تهران در تصویر / کامران عدل

داستان

 • مصایب خاصه تراش / جواد مجابی
 • هفت شاخه سرخ / میهن بهرامی

شعر

 • نقشه خوانی / م. ع. سپانلو
 • قایق سواری در تهران / م. ع. سپانلو
 • مناظره / م. ع. سپانلو
 • ترانه بلوار میرداماد / م. ع. سپانلو
 • مرگ شهزاده / حمید مصدق
 • چارشنبه آتش / فرخ تمیمی
 • شهر شطرنجی / منوچهر کوهن

نقد و بررسی کتاب

 • تهران و تجدد / عباس میلانی
 • مقایسه دو کتاب / سیما کوبان
 • نگاهی به تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم / پوران صارمی

خبر چند نشریه درباره تهران

نگاهی گذرا به آمار استان تهران

کتابشناسی تهران - تهران در تصویر ، جلد دوم

جمعه ۷ دی ۱۳۹۷

تهران در تصویر / جلد دوم

پژوهش یحیی ذکاء و محمد حسن سمسار

عکاسی علی خادم

انتشارات سروش / چاپ اول ١٣٧۶

طرحها و تصویرهایی که در مجلد نخست این مجموعه از نظر خوانندگان گرامی گذشت ، چهره شهر تهران را تا پیش از توسعه سال ( ١٢٨۴ قمری ) کم و بیش روشن می کند.

آنچه در این مجلد به نظر خوانندگان خواهد رسید ، نشان دهنده سیمای تهران از آن سال تا پایان دوره قاجاریه خواهد بود.

فهرست مطالب :

 • پیشگفتار
 • تاریخچه تهران
 • نقشه های تهران
 • دورنماهایی از تهران
 • دروازه ها
 • میدان توپخانه
 • خیابانهای تهران
 • تکیه دولت
 • سفارت انگلیس
 • دروازه دولت قدیم
 • سردر الماسیه ( باب همایون )
 • عشرت آباد
 • باغ و عمارت گلستان
 • باغ و عمارت معیر الممالک
 • مسعودیه
 • باغ و عمارت سپهسالار ( بهارستان )
 • مسجد سپهسالار
 • صاحبقرانیه
 • حرمخانه
 • مدرسه نظام
 • قصر یاقوت
 • عمارت خوابگاه
 • کامرانیه
 • قصر امیریه
 • پارک اتابک - سفارت روسیه
 • سرقبر آقا
 • پارک و عمارت امین الدوله
 • سفارتخانه ها
 • کاخ ابیض
 • بناهایی از چهارگوشه تهران
 • قصر فرح آباد
 • ضرابخانه
 • یوسف آباد و ونک
 • مناظری از شمیران
 • قصر شهرستانک
 • دو زیارتگاه در خارج از تهران