آرشیو ‘كتابشناسي تهران ( عكس و گرافيك )’

کتابشناسی تهران - تهران در تصویر ، جلد دوم

جمعه ۷ دی ۱۳۹۷

تهران در تصویر / جلد دوم

پژوهش یحیی ذکاء و محمد حسن سمسار

عکاسی علی خادم

انتشارات سروش / چاپ اول ١٣٧۶

طرحها و تصویرهایی که در مجلد نخست این مجموعه از نظر خوانندگان گرامی گذشت ، چهره شهر تهران را تا پیش از توسعه سال ( ١٢٨۴ قمری ) کم و بیش روشن می کند.

آنچه در این مجلد به نظر خوانندگان خواهد رسید ، نشان دهنده سیمای تهران از آن سال تا پایان دوره قاجاریه خواهد بود.

فهرست مطالب :

 • پیشگفتار
 • تاریخچه تهران
 • نقشه های تهران
 • دورنماهایی از تهران
 • دروازه ها
 • میدان توپخانه
 • خیابانهای تهران
 • تکیه دولت
 • سفارت انگلیس
 • دروازه دولت قدیم
 • سردر الماسیه ( باب همایون )
 • عشرت آباد
 • باغ و عمارت گلستان
 • باغ و عمارت معیر الممالک
 • مسعودیه
 • باغ و عمارت سپهسالار ( بهارستان )
 • مسجد سپهسالار
 • صاحبقرانیه
 • حرمخانه
 • مدرسه نظام
 • قصر یاقوت
 • عمارت خوابگاه
 • کامرانیه
 • قصر امیریه
 • پارک اتابک - سفارت روسیه
 • سرقبر آقا
 • پارک و عمارت امین الدوله
 • سفارتخانه ها
 • کاخ ابیض
 • بناهایی از چهارگوشه تهران
 • قصر فرح آباد
 • ضرابخانه
 • یوسف آباد و ونک
 • مناظری از شمیران
 • قصر شهرستانک
 • دو زیارتگاه در خارج از تهران

کتابشناسی تهران - تهران در تصویر ، جلد اول

جمعه ۷ دی ۱۳۹۷

تهران در تصویر / جلد اول

پژوهش یحیی ذکاء و محمد حسن سمسار

عکاسی علی خادم

انتشارات سروش / چاپ اول ١٣۶٩

بنابر یک ضرب المثل چینی که می گوید :

یک تصویر گویاتر از هزار واژه استخوانندگان ارجمند ، خود می توانند به چشم ببینند که شهر تهران در طول نزدیک به دو سده چه راهی را پیموده و چه دگرگونیهایی در آن پدید آمده است .

فهرست مطالب :

 • پیشگفتار
 • تاریخچه تهران
 • نقشه های تهران
 • دورنماهایی از تهران
 • دروازه ها و کوچه ها
 • میدان ارگ
 • بناهای دوره کریم خانی
 • ایوان تخت مرمر
 • تخت مرمر
 • باغ گلستان
 • عمارت خروجی
 • تخت طاووس
 • قصر قاجار
 • باغ و عمارت لاله زار
 • نگارستان
 • مسجد سلطانی
 • خانه وزیر مختار فرانسه
 • دارالفنون
 • سبزه میدان
 • دوشان تپه
 • قصر فیروزه
 • نظامیه
 • سلطنت آباد
 • باغ فردوس
 • میدان اسبدوانی
 • عمارت بادگیر
 • میدان مشق
 • شمس العماره
 • چند منظره از چند گوشه تهران
 • مناظری از شمیران
 • مناظری از اطراف تهران

کتابشناسی تهران - آن روزگاران تهران ، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷

آن روزگاران تهران

سیاه قلم های خسرو خورشیدی

انتشارات کتاب سرا / چاپ اول ١٣٩١

دفتر و نمایشگاه شرکت کتاب سرا :

خیابان خالد اسلامبولی ( وزرا ) ، کوچه ششم، کوی دل افروز ، شماره ١٧

تلفن : ٨٨٧١۶١٠۴ - ٨٨٧١٧۶٣۶ - ٨٨٧١٢۴٧٩

www.ketebsara.ir

خسرو خورشیدی :

انگیزه نوشتن این کتاب یا در واقع به تصویر کشیدن فضاهای زیبایی که امرز دیگر وجود خارجی ندارد به خاطر دانشجویان و هم دوره ای ها یعنی نسل من است که با دیدن این تصاویر خاطرات شیرین گذشته یادآوری شود. با یادآوری مکرر این نکته که گذر زمان تغییرات را اجتناب ناپذیر می کند اما نه با از بین بردن همه اصول و بنیاد شهری.

وقتی من مرتب در آرزوی گم شده های شهر خود به تمام خیابان های قدیمی سر می کشم دچار غمی دیرین می شوم و آرزوی من آن است که همه حس کنند چه می گویم.

این دگرگونی های ناموزون که باید به آن نابودی گفت بزرگ ترین بدی اش این است که نسل جدید نمی تواند تصور کند اجدادش ، محققین و دانشمندان کشورش در کجاها قدم می زدند.

فهرست مطالب :

 • فرهنگ عمومی
 • خیابان ها ، محله ها و برخی بناهای تهران
 • خاطره های مذهبی
 • مدارس تهران
 • کافه قنادی های تهران
 • رستوران های تهران
 • تماشاخانه های تهران
 • سینماهای تهران
 • سفارت خانه ها