آرشیو ‘پروژه های موسسه گنجینه هزار افسان’

خوانش قصه های خیابان ویلا

یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

شاید شما بگویید شرح حال ، سرگذشت و یا هر اسمی دیگر …

ما می گوییم قصه و معتقدیم نه تنها آدم ها بلکه تمام اجزا و عناصر فضاهای شهری نیز قصه ها و خاطرات خود را دارند.

گردآوری قصه ها را از خیابان ویلا شروع کرده ایم که دیگران نیز با جمع آوری قصه های محدوده خود ، زنجیر وار به تکمیل قصه های شهر کمک کنند.

تحلیل جنبه های گوناگونش را به اهلش واگذار کرده و با عشق و علاقه فراوان ، تمرکز خود را روی خوانش قصه ها گذاشته ایم .

فرایند کلی استخراج ، نگارش ، مستندنگاری و نمایش عمومی قصه ها در قالب مدیاهای مختلف را خوانش قصه ها نامیده ایم .

این فرایند در قالب یک کارگروهی منسجم و هدفمند بر اساس مطالعات میدانی و مصاحبه های مختلف صورت می گردد و حقوق مادی و معنوی آن متعلق به موسسه گنجینه هزار افسان و کافه تهرون می باشد.

دیکته ای نوشته ایم که با همراهی و همدلی اهالی شهر ، اشتباهاتش تصحیح و با مشارکت گروهی به تعداد قصه ها و خاطرات آن اضافه خواهد شد.

موسس گنجینه هزار افسان و کافه تهرون ، علیرضا عالم نژاد

گزارش عملکرد ۴ ماهه موسسه فرهنگی هنری ، گنجینه هزار افسان

پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶

گزارش عملکرد : اردیبهشت تا مرداد ۹۶

ثبت موسسه : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

شروع فعالیت : ۱۳۹۶/۲/۱

عنوان برنامه ها

- روزنگاری تهران

- رونمایی کتاب

- تشست ها و برنامه های فرهنگی

- تهران به روایت موزه ها

روزنگاری تهران

روزنگاری تهران / رخدادهای فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و تاریخی / فصل بهار

روزنگاری تهران / رخدادهای فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و تاریخی / فصل تابستان

رونمایی کتاب

چهارشنبه ۳۱ فروردین / شهر ما تهران / معرفی تهران به نوجوانان / پیمان فیوضات

جمعه ۲۷ مرداد / از رود خشک تا بانگ تر / حوزه موسیقی و شناخت ساز / پیمان پور شکیبایی و رضا جدیدی

نشست ها و برنامه های فرهنگی

سه شنبه ۵ اردیبهشت / قصه گویی مهسا ملک مرزبان

چهارشنبه ۶ اردیبهشت / اولین هم نشینی تهران با صحبتهای استاد عبداله انوار

سه شنبه ۱۲ اردیبهشت / دومین هم نشینی تهران با صحبتهای منصوره اتحادیه نظام مافی

چهارشنبه ۱۳  اردیبهشت / سومین هم نشینی تهران با صحبتهای علیرضا عالم نژاد

پنچشنبه ۱۴ اردیبهشت / تصویر سازی شاهنامه برای کودکان ۵ تا ۷ سال ، مریم روشن بین

سه شنبه ۲۶ اردیبهشت /  معرفی غم نومه فریدون با حضور هنرمندان ،  استاد حسین علیزاده

یکشنبه  ۲۹ مرداد / گام دوم از دوره آموزشی داستان نویسی ،  مسعود  بربر

چهارشنبه  ۱ شهریور/ پیشینه تاریخی  ایران و لهستان  ،  رضا نیک پور

پنجشنبه ۲ شهریور / نشست تخصصی  موزه  لوور  ،  کیانوش  معتقدی

تهران به روایت موزه ها

دوشنبه ۱ خرداد / موزه ایران باستان

دوشنبه ۲۲ خرداد / موزه هنرهای ملی

سه شنبه ۱۳ تیر / موزه گرافیک ایران

سه شنبه ۳ مرداد / موزه فرش ایران

سه شنبه ۳۱ مرداد / موزه عروسک