آرشیو ‘همنشینی ها / موزه های تهران’

تهران به روایت موزه ها

دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶

کارگاه برگزار شد …

موسسه هزار افسان و کافه تهرون برگزار می نماید :

حضور برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان …

تهران به روایت موزه ها / موزه مقدم

جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶

موسسه هزار افسان و کافه تهرون برگزار می نماید :

چهارشنبه ۱۰ آبان / ۵ تا ۷ بعداز ظهر

تهران به روایت موزه ها / روایت هشتم ، موزه مقدم

حضور عموم علاقه مندان آزاد و رایگان

ویلا ، کوچه خسرو ، پلاک ۳۹

تهران به روایت موزه ها / باغ موزه قصر

شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

موسسه هزار افسان و کافه تهرون برگزار می نماید :

چهارشنبه ۱۹ مهر / ۵ تا ۷ بعداز ظهر

تهران به روایت موزه ها / روایت هفتم ، باغ موزه قصر

حضور عموم علاقه مندان آزاد و رایگان

ویلا ، کوچه خسرو ، پلاک ۳۹

ششمین هم نشینی تهران به روایت موزه ها - موزه سینما

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶

نشست ششم : موزه سینما با صحبتهای عزیز ساعتی و امیر اثباتی

حضور عموم علاقه مندان آزاد و رایگان

تهران به روایت موزه ها / روایت چهارم موزه فرش

یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶

سه شنبه سوم امرداد : تهران به روایت موزه ها  همراه با رضا دبیری نژاد

روایت چهارم : موزه فرش ایران با حضور پریسا بیضایی

ساعت ۵ تا ۷ شب / حضور برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان

محل برگزاری : موسسه هزار افسان واقع در طبقه دوم کافه تهرون

نشانی : خیابان کریم خان ، خیابان ویلا ، کوچه خسرو ، پلاک ۳۹