آرشیو ‘نشست های فرهنگی’

پنجشنبه ١٢ اردیبهشت ٩٨ - شب قصه های ملل ( ازبکستان )

شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

موزه عروسک و فرهنگ ایران با همکاری گنجینه هزار افسان برگزار میکند

شب قصه های ملل

ازبکستان

ظرفیت تکمیل / به امید همراهی شما در برنامه های آینده

 • قصه گویی
 • نمایش فیلم
 • آشنایی با فرهنگ ازبکستان
 • بازدید از موزه عروسک و فرهنگ ایران
 • پذیرایی

زمان : پنجشنبه ١٢ اردیبهشت ٩٨ - ساعت ۶ تا ٩ شب

مکان : انقلاب ، مترو دروازه دولت ، ابتدای سعدی شمالی ، کوچه فیات ، پلاک ٢

شیوه نام نویسی

- هزینه برنامه ٨٠ هزار تومان

-  قبل از واریز هزینه سفر ، ظرفیت باقیمانده را در سایت کافه تهرون  cafetehroon.com  بررسی کنید.

-  با توجه به تعداد نفرات مورد نظر ، هزینه سفر را به روش کارت به کارت  به شماره ملی کارت زیر واریز کنید :

۵۷۸۸ ۲۷۴۴ ۹۹۷۵ ۶۰۳۷ (صاحب حساب : علیرضا عالم نژاد)

-  عنوان سفر ، نام و نام خانوادگی فرد نام نویسی کننده ، تعداد نفرات و چهار رقم آخر  شماره کارت خود را از طریق پیامک به شماره  ۰۹۱۲۸۷۵۳۸۳۳ ارسال کنید.

- تایید نام نویسی و محل حضور ، از طریق ارسال پیامک به اطلاع شما خواهد رسید.

شب قصه های ایران زمین ( ٧ ) / نوروز - سه شنبه ١۴ اسفند

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

ظرفیت تور تکمیل / به امید دیدار شما در برنامه های آینده

با همکاری موسسه گنجینه هزار افسان و موزه عروسک و فرهنگ ایران

سه شنبه ١۴ اسفند - ۵ تا ٨ عصر

هزینه برنامه ۶٠ هزار تومان

-  در صورت وجود ظرفیت با توجه به تعداد نفرات ، هزینه برنامه را به روش کارت به کارت  به شماره ملی کارت زیر واریز نمایید :

۵٧٨٨ ٢٧۴۴ ٩٩٧۵ ۶۰۳۷ (صاحب حساب : علیرضا عالم نژاد)

-  عنوان برنامه ، نام و نام خانوادگی فرد ثبت نام کننده ، تعداد نفرات و چهار رقم آخر  شماره کارت خود را را از طریق پیامک به شماره  ۳۱۳۹۰۳۴ ۰۹۱۲ ارسال نمایید.

- تایید ثبت نام به اطلاع شما  خواهد رسید

سه شنبه ١۶ بهمن ٩٧ - شب قصه های ایران زمین ( ۶ ) ، کردهای کرمانج

چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

موزه عروسک و فرهنگ ایران با همکاری گنجینه هزار افسان برگزار میکند

شب قصه های ایران زمین

کردهای کرمانج

ظرفیت برنامه تکمیل / به امید دیدار در برنامه های آینده

 • قصه گویی
 • نمایش فیلم
 • آشنایی با فرهنگ کردهای خراسان
 • بازدید از موزه عروسک و فرهنگ ایران
 • پذیرایی کرمانجی
 • اجرای موسیقی

زمان : سه شنبه ١۶ بهمن ٩٧ - ساعت ۵ تا ٨ بعدازظهر

مکان : انقلاب ، مترو دروازه دولت ، ابتدای سعدی شمالی ، کوچه فیات ، پلاک ٢

نام نویسی برنامه

- هزینه برنامه ٧٠ هزار تومان

- قبل از واریز هزینه تور ، ظرفیت باقیمانده را در سایت کافه تهرونcafetehroon.com بررسی نمایید.

- با توجه به تعداد نفرات مورد نظر ، هزینه تور را به روش کارت به کارت به شماره ملی کارت زیر واریز نمایید :

۵٧٨٨ - ٢٧۴۴ - ٩٩٧۵ - ۶٠٣٧ (صاحب حساب : علیرضا عالم نژاد)

- عنوان برنامه ، نام و نام خانوادگی فرد ثبت نام کننده ، تعداد نفرات و چهار رقم آخر شماره کارت خود را را از طریق پیامک به شماره ۳۱۳۹۰۳۴ ۰۹۱۲ ارسال نمایید.

- تایید ثبت نام به اطلاع شما خواهد رسید.

چهارشنبه ٣ بهمن ٩٧ - شب قصه های ایران زمین ( ۵ ) ، گیلان

پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

موزه عروسک و فرهنگ ایران با همکاری گنجینه هزار افسان برگزار میکند

شب قصه های ایران زمین

گیلان

ظرفیت برنامه تکمیل / به امید همراهی شما در برنامه های آینده

 • قصه گویی
 • نمایش فیلم
 • آشنایی با فرهنگ اقوام ساکن در گیلان
 • بازدید از موزه عروسک و فرهنگ ایران
 • پذیرایی گیلانی

زمان : چهارشنبه ٣ بهمن ٩٧ - ساعت ۵ تا ٨ بعدازظهر

مکان : انقلاب ، مترو دروازه دولت ، ابتدای سعدی شمالی ، کوچه فیات ، پلاک ٢

نام نویسی برنامه

- هزینه برنامه ۶٠ هزار تومان

- قبل از واریز هزینه تور ، ظرفیت باقیمانده را در سایت کافه تهرونcafetehroon.com بررسی نمایید.

- با توجه به تعداد نفرات مورد نظر ، هزینه تور را به روش کارت به کارت به شماره ملت کارت زیر واریز نمایید :

۶٩٣٠ - ۴۴٠٠ - ٣٣٧٨ - ۶١٠۴ (صاحب حساب : علیرضا عالم نژاد)

- عنوان برنامه ، نام و نام خانوادگی فرد ثبت نام کننده ، تعداد نفرات و چهار رقم آخر شماره کارت خود را را از طریق پیامک به شماره ۳۱۳۹۰۳۴ ۰۹۱۲ ارسال نمایید.

- تایید ثبت نام به اطلاع شما خواهد رسید.

دوشنبه ١٧ دی ماه ٩٧ - شب قصه های ایران زمین ( ۴ ) ، هرمزگان

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

موزه عروسک و فرهنگ ایران با همکاری گنجینه هزار افسان برگزار میکند

شب قصه های ایران زمین

هرمزگان

ظرفیت برنامه تکمیل / به امید همراهی شما در برنامه های آینده

 • قصه گویی
 • نمایش فیلم
 • آشنایی با فرهنگ هرمزگان
 • بازدید از موزه عروسک و فرهنگ ایران
 • پذیرایی سنتی

زمان : دوشنبه ١٧ دی ماه ٩٧ - ساعت ۵ تا ٨ بعدازظهر

مکان : انقلاب ، مترو دروازه دولت ، ابتدای سعدی شمالی ، کوچه فیات ، پلاک ٢

نام نویسی برنامه

- هزینه برنامه ۶٠ هزار تومان

- قبل از واریز هزینه تور ، ظرفیت باقیمانده را در سایت کافه تهرونcafetehroon.com بررسی نمایید.

- با توجه به تعداد نفرات مورد نظر ، هزینه تور را به روش کارت به کارت به شماره ملی کارتزیر واریز نمایید :

۱۰۴۹ ۶۳۸۴ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷ (صاحب حساب : علیرضا عالم نژاد)

- عنوان برنامه ، نام و نام خانوادگی فرد ثبت نام کننده ، تعداد نفرات و چهار رقم آخر شماره کارت خود را را از طریق پیامک به شماره ۳۱۳۹۰۳۴ ۰۹۱۲ ارسال نمایید.

- تایید ثبت نام به اطلاع شما خواهد رسید.