آرشیو ‘رویدادهای فرهنگی هنری ، اخبار و اطلاع رسانی’

نوروز ۱۳۹۸ خجسته باد

چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

کافه تهرون فرا رسیدن نوروز ۱۳۹۸ را بر

تمامی مردمان سرزمینهایی که نوروز را جشن می گیرند

به ویزه هموطنان عزیز ایرانی در سراسر جهان

تبریک عرض نموده

و سالی پر از صلح و آرامش همراه با سلامت و تندرستی

برای همگان آرزو می کند

هر روزتان نوروز - نوروزتان پیروز