درباره تورهای اختصاصی محله گردی و تهران گردی

تورهای سایت گردشگری کافه تهرون با سبک روایتگری و قصه گویی بر اساس موضوعات و لایه های مختلفی از شهر تهران در سه قالب : پرسه زنی ، محله گردی و تهران گردی طراحی و برگزار می گردد.

تورهای پرسه زنی و محله گردی به صورت پیاده روی و در محدوده ای مشخص برگزار می گردد.

- تورهای تهران گردی خارج از محدوده ای مشخص و با استفاده از وسیله نقلیه توریستی برگزار می گردد.

شرایط برگزاری تورهای اختصاصی

- تورهای اختصاصی از ۱ تا ۳۰ نفر ، بنا بر قالبهای پرسه زنی ، محله گردی و تهران گردی قابل طراحی و اجرا می باشد.

- حداکثر ظرفیت تورهای پرسه زنی و محله گردی : ۱۵ نفر

- حداکثر ظرفیت تورهای تهران گردی : ۳۰ نفر

- طراحی تور به صورت توافقی ، بر اساس سایتهای پیشنهادی و شرایط مورد نظر شما انجام می گیرد.

- تورهای اختصاصی غیر از زبان فارسی ،‌ توسط راهنمایان تخصصی با هزینه بیشتر قابل طراحی و اجرا می باشد.

هزینه تورهای اختصاصی تهران گردی ،‌ صرفا در اختیار گرفتن راهنمای تخصصی فارسی زبان

هزینه طراحی تور یک روزه  +  دستمزد راهنمای تخصصی تهران : ۳۰۰ هزار تومان

توجه :

- هزینه ورودیه ها ، وسیله نقلیه در صورت نیاز و صرف پذیرایی ، صبحانه ،‌ ناهار و شام احتمالی بر عهده مسافر

- در صورت نیاز ،‌ امکان هماهنگی وسیله نقلیه میسر می باشد

هزینه تورهای اختصاصی تهران گردی ،‌ با در نظر گرفتن پکیج گردشگری کامل

پکیج کامل شامل : طراحی مسیر - راهنمای تخصصی - وسیله نقلیه توریستی - پذیرایی - پذیرایی به صرف ناهار - پرداخت ورودیه ها - مجوز برگزاری تور

پکیج کامل با احتساب حداقل ۱۰ نفر مسافر ایرانی : ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر

پکیج کامل با احتساب حداقل ۲۰ نفر مسافر ایرانی : ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر

درخواست تور و هماهنگی

حداقل یک هفته قبل از تاریخ برگزاری / علیرضا عالم نژاد   ۰۹۱۲۳۱۳۹۰۳۴