درباره تورهای اختصاصی به صورت درایور گاید

توجه : طراحی تور به صورت اختصاصی و براساس driver guide ( راهنما و خودروی شخصی دراختیار) برای ۱ تا حداکثر ۴ نفر

برگزاری این دسته از تورها برای شهرهای کاشان ، قزوین و سایر مقاصد مورد نظر امکان پذیر می باشد…

خدمات و هزینه تور

راهنمای تخصصی و driver guide (علیرضا عالم نژاد) - خودروی شخصی L90 مدل ۹۴

Image result for ‫ال نود‬‎

هزینه تور سفرهای یک روزه و دو روزه با مسافت کم : ۴۵۰ هزار تومان

هزینه تور سفرهای چند روزه و مسافت زیاد : ۵۵۰ هزار تومان

- هزینه تور شامل : طراحی مسیر ، راهنمای تخصصی ، خودروی شخصی در اختیار

- به طور مثال با فرض سه مسافر ( ۴۵۰ تقسیم بر ۳ : ۱۵۰ هزار تومان سهم هر نفر بابت راهنما و ماشین )

- سایر هزینه ها شامل : اقامت ، ورودیه ها و … بر عهده همسفران

درخواست تور و هماهنگی

حداقل یک هفته قبل از تاریخ برگزاری / علیرضا عالم نژاد   ۰۹۱۲۳۱۳۹۰۳۴